Helse og omsorg

Helseforetak som sykehus og legekontorer stiller høye krav til sikkerhet, og hvor ansatte, pasienter, tjenestebrukere og besøkende har krav på beskyttelse.

Omsorgsarbeid er en svært viktig tjeneste for mennesker i alle aldre som trenger langvarig kontakt, praktisk hjelp, pleie, rehabilitering eller behandling på grunn av sykdom, funksjonshemning eller aldring. Tilgang til begrensede områder, medisiner og kostbart utstyr krever i tillegg effektiv beskyttelse. Securitas Technology kan tilby komplette tjenester som sørger for et sammensatt og tilpasset sikkerhetssystem for ditt helseforetak.

Sikkerhetsutfordringer innen helse og omsorg

 • Innbrudd og tyveri
 • Tyveri av pasienters verdier
 • Medisiner på avveie
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
  og kjølenheter for oppbevaring av medisiner
 • Trusler og vold
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie/ineffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Redusere kostnader og øke tilgjengelighet relatert til administrasjon av sikkerhetskamera, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Redusere kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid.
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag