Hotell

I denne bransjen finner vi hoteller, mindre overnattingssteder, pensjonater og ulike sorter fritidsrelaterte virksomheter.

Her står tryggheten for gjestene i sentrum, både hva gjelder rømningsveier og beskyttelse mot brann og tyverier.

Sikkerhetsutfordringer i hotellbransjen

 • Brann
 • Innbrudd, tyveri og ran
 • Hærverk og tagging
 • Trusler og vold
 • Frost og frostskader
 • Vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Råd om tiltak for å etablere trygghet 24/7 for gjester og egne ansatte
 • Råd om gode rutiner for brannevakuering, ettersyn av rømningsveier, rømningslys m.m.
 • Råd om å sikre og beskytte rømningsveier med sikkerhetskamera for effektiv evakuering ved behov, og hindre at gjester benytter rømningsveier som adkomstvei for uønskede ”gjester”
 • Råd om tiltak for å hindre tyveri av og i gjestenes kjøretøy ved hotellets parkeringsområde
 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og ineffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om valg av robust teknologi som tåler store miljømessige påvirkninger
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag