IT og Telekommunikasjon

Kunder i denne bransjen representerer telekommunikasjonsselskaper, IT-bedrifter og nettverksleverandører. Her finnes også mange selskaper innen konsulent- og hostingtjenester.

Mange selskaper innen elektronisk kommunikasjon er underlagt sikkerhetsloven fra NSM (Nasjonal sikkerhetsmyndighet), og anses som en kritisk infrastruktur.

Sikkerhetsutfordringer for IT-bransjen

 • Innbrudd og tyveri
 • Trusler, ran og vold
 • Tap av sensitiv informasjon
 • Driftsforstyrrelser
 • Hærverk og tagging
 • Frost og frostskader
 • Vann og vannskader
 • For høy driftstemperatur i datarom
 • Brann

Tiltak som kan høyne sikkerhetsnivå og redusere kostnadene:

 • Redusere kostnader og øke tilgjengeligheten relatert til administrasjon av nøkler og adgangskort (endring av adgangsrettigheter, nye kort/ID kort og sperring av kort)
 • Råd om rutiner og instrukser relatert til nøkler på avveie og inneffektive rutiner for sletting av adgangsrettigheter
 • Råd om kostnadsreduserende tiltak forbundet med uønskede utrykninger og falske innbruddsalarmer
 • Råd om rutiner og administrasjon av besøkende uten felles eller betjent resepsjon i bygget
 • Sikre bevis ved tyveri og innbrudd i lokalene etter ”stengetid”
 • Sikre bevis ved ødeleggelser på bygningskropp, porter, bommer ol. i forbindelse med påkjørsler av ansatte, leietakere og varelevering
 • Råd om områdesikring og tidlig varsling ved forsøk på inntrengning på området
 • Råd om valg av robust teknologi som tåler store miljømessige påvirkninger
 • Utfordringer og tidsforbruk til administrasjon av kameraanlegg, lagringsproblematikk for opptak m.m.
 • Kostnader relatert til service, vedlikehold, tekniske oppgraderinger, bytting av koder og endring av sommer- og vintertid
 • Tydelig og preventiv skilting om etablerte sikringstiltak
 • Råd om rutiner og instrukser for sikker betjening og administrasjon av sikkerhetsanleggene
 • Råd om rutiner og instrukser for etablering av sikkerhetskultur, spesielt relatert til halehengproblematikk (der noen passerer gjennom døren rett etter deg eller kjører etter deg med bil inn på et avlåst område)

 

Securitas Technology har lang erfaring med å levere gode sikkerhetsløsninger og tjenester som imøtekommer de utfordringene som er mest vanlig i din bransje. For deg som kunde handler det om å få mest mulig ut av hver sikkerhetskrone. Vi kan hjelpe deg!

Beskytt din bransje i dag