Validrone™

Validrone™ er vår produktlinje med løsninger for å oppdage og posisjonere droner og deres piloter.

Validrone™ er vår løsning for å detektere og spore droner og piloter.

De seneste årene har salget av droner skutt i været. Markedsprognoser viser att over 20 millioner droner er solgt i verden. Den økte bruken av droner, øker også trusselen. Til og med de enkleste dronene kan bety høy risiko, de kan benyttes til spionasje, attentat, frakt av utstyr og mye mer.

Trusselen droner utgjør har vi delt inn i fem kategorier, basert på motiv og brukertypen:

  • Bedriftsspionasje (Innsamling av opplysninger)
  • Hackerangrep (avlytting, cyberattacker m.m.)
  • Transport (smugling til feks. fengsler og over grenser)
  • Attentat (terrorangrep, skadevirksomhet)
  • Hobby (risk for kollisjon, personskade, sårbare anlegg)
Validrone Camera looking at Drone detection

Avbryt inntrengingen og stopp piloten ved hjelp av detektering og posisjonering.

Med Validrone™ kan du detektere og posisjonere piloten til dronen, noe som gjør det mulig å agere og dermed avbryte inntrengingen. Dette er den mest effektive måten å stoppa dronen og beskyte deg.

Validrone™ finnes i 2 ulike versjoner

Det er enkelt å starte sikring med Validrone! Vi tilbyr to løsninger alt fra en grunnleggende mindre sikring og opp til store avanserte oppsett. Det gjør at alle bedriftsstørrelser nå enkelt kan beskytte seg mot trusler i luftrommet over bedriften. Skalerbarheten i systemet gjør det enkelt å dekke et hvert behov.

Snakk med en ekspert

Validrone Installation by Technician
Validrone Essential Drone in the Air

Validrone™

Validrone™ er en raskt implementerbar dronedeteksjonssensor som gir alarm og realtidsrapportering av droner i luftrommet over et område. Her er begrensningen et område på 250*250meter eller mindre. Dette er en god løsning for bedrifter som kun ønsker å vite om der er droner direkte over deres område. Denne løsningen passer perfekt for de fleste bedrifter som kun har behov for å vite om de har ubudne gjester i lufta. Eksempler på bedrifter dette kan passe for er små og medelstora anlegg, som kontorbygg, fabrikker, datasenter og mindre fengsler og kriminalomsorg.

Last ned datablad

Validrone™ Advanced

Flaggskipet Validrone™ Advanced består av en sensor som har en rekkevidde på opp til 1,2 km i radius, flere sensorer kan settes opp i systemet for å utvide dekningsområde. 3D-positionering, VMS-integrasjon og automatisk PTZ-styring er ytterligere funksjoner som Validrone™ Advanced tilbyr. Dessuten er det mulig og svart - /hvitlista droner, det innebærer at egna droner kan dokumenteres og dermed ikke utløse unødvendige alarmer. Brukeren flere anlegg har mulighet til å se samme droner på flere av sine lokasjoner. Validrone™ Advanced passer for middelstore og store anlegg, ofte med høye krav til sikkerhet og presisjon. Dette passer godt blant annet på flyplasser, militære anlegg, kritisk infrastruktur og bedrifter med anlegg på mange steder i verden.

Last ned datablad

Validrone Professional Photo of Prison and Correctional