Pressemeldinger

Brudd i forhandlingene om vekteroverenskomsten

Publisert

VIKTIG INFORMASJON TIL KUNDER AV SECURITAS TECHNOLOGY AS

Tariffrevisjon 2024

Securitas Technology ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold.

Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har brutt forhandlingene med NHO Service og Handel om forslag til revidert overenskomst for vektere 2024-2026. Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har varslet plassfratredelse for 42 vektere fordelt på fire selskaper.

Vi varsler med dette om en mulig fare for streik som kan ramme vår utryknings-tjeneste allerede fra lørdag 10. mai. Ved en eventuell opptrapping av streiken kan vår alarmstasjon som behandler innkommende alarmer også bli berørt.

Mekling hos Riksmeklingsmannen er fastsatt til 9. og 10. mai 2024. Dette vil si at man allerede lørdag kan risikere uttak av vektere hvis det ikke blir enighet i forhandlingene.

Siden dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll.

Håpet er at partene kommer til en enighet uten streik. Resultatet av forhandlingene vil naturlig nok kunne påvirke prisene for vektertjenester generelt i hele bransjen.  

Så snart bedriften får oversikt over den videre utvikling vil du kunne finne nærmere informasjon på våre hjemmesider. www.securitastechnology.no

Vennlig hilsen

Securitas Technology AS