I Media

Brudd i lønnsoppgjøret 2023

Publisert

Securitas Technology AS ønsker herved å informere alle kunder om følgende forhold.

 

LO og YS har tatt ut 24 388 arbeidstakere i streik da partene ikke ble enige i helgens mekling, dermed blir det streik fra mandag 17. april. Både LO og YS har varslet ytterligere streikeuttak fra fredag 21. april.

Vi varsler med dette at det er oppstått en streik som rammer et betydelig antall av våre systemteknikere. Dette har resultert i omfattende  kapasitetsutfordringer innenfor våre installasjon- og servicetjenester i hele landet. Våre kunder vil dessverre for tiden oppleve betydelige forsinkelser,  og i perioder stans i våre prosjekt- og driftsleveranser.

Bedriften vil søke om dispensasjon for arbeide som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse eller betydelig materiell skade, dette iht. Hovedavtalen mellom LO og NHO.

Vår alarmstasjon og utrykningstjeneste er i første fase av konflikten ikke berørt og driften vil gå som normalt. Iht. den informasjon vi har per dags dato vil vår alarmstasjon og utrykningstjeneste heller ikke bli berørt om det blir iverksatt ytterligere streikeuttak fredag 21. april.

Siden dette er en lovlig arbeidskonflikt, vil kontraktens ”force majeure”-regler bli gjort gjeldende som følge av streiken, dvs. forhold som er utenfor vår kontroll.

Så snart bedriften får oversikt over den videre utvikling vil du kunne finne nærmere informasjon på våre hjemmesider.

 

Vennlig hilsen

Securitas Technology AS