Pressemeldinger

Clas Ohlson velger Securitas Technology

Publisert
SecTech_2023_Global_Camera Installation

Oslo 25. august 2023 – Securitas og Clas Ohlson kunngjorde i dag at de har inngått en rammeavtale for sikkerhetsleveranser til alle Clas Ohlson sine norske butikker.

Avtalen innebærer at Securitas tar over alle leveranser av Kontroll – og Områdekontroll tjenester, samt tekniske sikkerhetsleveranser til Clas Ohlson sine norske butikker. De tekniske leveransene består av innbruddsalarm, adgangskontroll, kameraovervåking og elektronisk varesikring. Videre vil Securitas levere alarmstasjonstjenester og utrykning til alle Clas Ohlson sine butikker i Norge. Avtalen åpner også for at det kan tilkomme nye tjenester og produkter i fremtiden.

Effektivisering og standardisering av sikkerhetsleveransene

For Clas Ohlson handler dette samarbeidet mye om å forenkle prosesser, sikre leveranser og standardisere systemer. Securitas tok denne utfordringen på en veldig god og pragmatisk måte. Nå i første omgang samler vi alle sikkerhetsleveransene i Clas Ohlson Norge til Securitas, men målsetningen på sikt er å kunne etablere en felles rammeavtale for hele Clas Ohlson konsernet med sine drøye 220 butikker fordelt på Norge, Sverige og Finland sier Kjell Inge Oftedal, konsernsikkerhetssjef i Clas Ohlson.

Forenklet drift og Cloud-baserte løsninger

I tett samarbeid mellom partene vil de tekniske sikkerhetsløsningene videreutvikles og fornyes. Alle de tekniske løsningene vil være tilgjengelig for fjernservice og komponentovervåking. Dette vil gi Clas Ohlson raskere og mer effektiv service. I tillegg vil det være store økonomiske gevinster ved å kunne utføre mange av serviceoppdragene via fjernservicetjeneste. Videre leveres ny teknologi som er cloud-basert, noe som øker sikkerheten og oppetiden på løsningene.

Vi er stolte og ydmyke for å bli valgt som totalleverandør av sikkerhet til Clas Ohlson sine norske butikker, sier Roy Labahå Tuhus, direktør for Retail i Securitas Technology Norge. Vi har gjennom konstruktive diskusjoner med Clas Ohlson kommet frem til en avtale og løsninger som ivaretar butikkenes eksisterende og fremtidige sikkerhetsbehov på en god måte. Securitas har gjennom flere år vært leverandør av deler av sikkerhetsleveransene til Clas Ohlson i Norge, Sverige og Finland. Men dette er første gang hvor alle sikkerhetsleveranser for ett land samles i en total avtale.

Dekket i Aktuell Sikkerhet

Les artikkelen til Aktuell Sikkerhet her