I Media

Fagwebinar for Olje og Gassnæringen i Norge

Publisert
SecTech_2023_Global_World Connected, V2-AdobeStock_193360538

Securitas, NSM, Gassco og Universitetet i Stavanger bidro på foredragssiden.

Seminaret hadde som hensikt å løfte opp problemstillinger knyttet til at
deler av olje- og gassnæringen nå er underlagt sikkerhetsloven:

- Hvem definerer hva som er skjermingsverdig objekt eller infrastruktur?
- Hva er kravet for å oppnå «Forsvarlig sikkerhet»?
- Hvem fører tilsyn på sikringsarbeidet og hvilke krav kan de pålegge virksomhetene?
- Hva betyr dette for en underleverandør som leverer deler til gassledningssystemet?
- Vil det bli krav om sikkerhetsklarering på ulike typer personell?
- Hvem får tilgang til gradert informasjon?
- Hva betyr dette for informasjonssikkerheten til den enkelte virksomhet?
- Er det bare Equinor og Gassco som påvirkes?

Med 180 deltakere så var det liten tvil om at temaet fattet interesse. I tillegg var det stort engasjement med mange spørsmål

i chatten. Mange av spørsmålene over ble besvart, men det er fremdeles noen åpne spørsmål knyttet til oversikt over hvilke
deler av virksomheten til Equinor og Gassco som konkret vil falle inn under sikkerhetsloven.

På linken under vil du kunne se opptak fra hele webinaret.

https://events.webcast.no/securitas/external/hmXmHjgI2M97WwCRcbMi